ČSN EN 13279-1   (722305) Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Část 1: Definice a požadavky

  • Třídící znak:722305
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:08/2005
  • Účinnost:09/2005 - 11/2005
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 13279-1   (722486)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.