ČSN EN 13279-1   (722486) Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Část 1: Definice a požadavky

  • Norma: ČSN EN 13279-1   (722486)
  • Název: Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Část 1: Definice a požadavky
  • Kategorie: 7224 - Malty, maltové směsi, potěry
  • Katalogový kód:74397
  • Třídící znak:722486
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:11/2005
  • Účinnost:12/2005 - 04/2009
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 13279-1   (722486)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.