ČSN EN 12944-3   (654800) Hnojiva a materiály k vápnění půd - Slovník - Část 3: Materiály k vápnění půd

  • Třídící znak:654800
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:07/2002
  • Účinnost:08/2002 - 03/2004
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 12944-3   (654800)