ČSN EN 12944-3   (654800) Hnojiva a materiály k vápnění půd - Slovník - Část 3: Termíny vztahující se k materiálům pro vápnění půd

  • Třídící znak:654800
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:03/2004
  • Účinnost:04/2004 - 02/2020
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 12944-3   (654800)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.