ČSN EN 12309-1   (061520) Absorpční a adsorpční klimatizační zařízení a/nebo zařízení s tepelným čerpadlem s vestavěnými zdroji tepla na plynná paliva, s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 1: Bezpečnost

  • Norma: ČSN EN 12309-1   (061520)
  • Název: Absorpční a adsorpční klimatizační zařízení a/nebo zařízení s tepelným čerpadlem s vestavěnými zdroji tepla na plynná paliva, s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 1: Bezpečnost
  • Kategorie: 0615 - Topná a varná zařízení na paliva kombinovaná
  • Katalogový kód:59146
  • Třídící znak:061520
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:06/2000
  • Účinnost:07/2000 - 12/2015
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.