ČSN EN 12309-1   (061520) Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 1: Termíny a definice

  • Třídící znak:061520
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:07/2015
  • Účinnost:08/2015 - 11/2023
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 12309-1   (061520)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.