ČSN 80 0000   (800000) Textilní vlákna. Zkratky, označování podílů, roztřídění

  • Třídící znak:800000
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:10/1966 - 06/1996
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN ISO 2076   (800010)