ČSN ISO 2076   (800010) Textilie. Chemická vlákna. Terminologie

  • Třídící znak:800010
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:06/1996
  • Účinnost:07/1996 - 08/2011
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN ISO 2076   (800010)