ČSN 46 1011-5   (461011) Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení obilovin. Stanovení objemové hmotnosti

  • Norma: ČSN 46 1011-5   (461011)
  • Název: Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení obilovin. Stanovení objemové hmotnosti
  • Kategorie: 4610 - Rostlinné výrobky, všeobecně
  • Katalogový kód:28957
  • Třídící znak:461011
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:07/1988 - 03/2004
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN ISO 7971-2   (461013)