ČSN ISO 7971-2   (461013) Obiloviny - Stanovení objemové hmotnosti zvané ˝hektolitrová váha˝ - Část 2: Praktická metoda

  • Norma: ČSN ISO 7971-2   (461013)
  • Název: Obiloviny - Stanovení objemové hmotnosti zvané ˝hektolitrová váha˝ - Část 2: Praktická metoda
  • Kategorie: 4610 - Rostlinné výrobky, všeobecně
  • Katalogový kód:66120
  • Třídící znak:461013
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:07/2003
  • Účinnost:04/2004 - 02/2010
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 7971-2   (461013)