ČSN 36 9001-14   (369001) Počítače a systémy zpracování údajů. Názvosloví. Spolehlivost, údržba a pohotovost

  • Třídící znak:369001
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:01/1987 - 10/1999
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN ISO/IEC 2382-14   (369001)