ČSN ISO/IEC 2382-14   (369001) Informační technologie - Slovník - Část 14: Bezporuchovost, udržovatelnost a pohotovost

  • Třídící znak:369001
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:10/1999
  • Účinnost:11/1999 - 10/2015
  • Jazyk:Norma je v češtině.