ČSN 01 3130   (013130) Technické výkresy. Kótování. Základní ustanovení

  • Norma: ČSN 01 3130   (013130)
  • Název: Technické výkresy. Kótování. Základní ustanovení
  • Kategorie: 0131 - Technické výkresy
  • Katalogový kód:17886
  • Třídící znak:013130
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:10/1995
  • Účinnost:11/1995 - 08/2005
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN ISO 129-1   (013130)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.