ČSN ISO 129-1   (013130) Technické výkresy - Kótování a tolerování - Část 1: Všeobecná ustanovení

  • Norma: ČSN ISO 129-1   (013130)
  • Název: Technické výkresy - Kótování a tolerování - Část 1: Všeobecná ustanovení
  • Kategorie: 0131 - Technické výkresy
  • Katalogový kód:73718
  • Třídící znak:013130
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:08/2005
  • Účinnost:09/2005 - 04/2019
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 129-1   (013130)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.