TNI CEN/TR 16829   (378394) Ochrana a prevence proti požáru a výbuchu pro korečkové elevátory

  • Třídící znak:378394
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:06/2018
  • Účinnost:07/2018 - 12/2019
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: TNI CEN/TR 16829+AC   (378394)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.