8380 - Názvosloví odpadů

Seznam norem ČSN obsahuje informace o platnosti, o vydaných změnách a opravách norem ČSN. Seznam též obsahuje odkazy na náhrady již zrušených norem a náhledy obsahu, které byly poskytnuty vydavatelem ke zveřejnění.

Vyhledat normu ČSN lze prokliknutím na daný obor a podobor nebo zadáním čísla normy ČSN nebo slov očekávaných v názvu normy do vyhledávacího políčka v horním panelu.

loading

ČSN P ENV 13370   (838014) Charakterizace odpadů - Analýza eluátů - Stanovení amoniakálního dusíku, adsorbovaných organicky vázaných halogenů (AOX), konduktivity, rtuti, jednosytných fenolů, celkového organického uhlíku, snadno uvolnitelných kyanidů, fluoridů Norma Kat. číslo: 62882

 Charakterizace odpadů - Analýza eluátů - Stanovení amoniakálního dusíku, adsorbovaných organicky vázaných halogenů (AOX), konduktivity, rtuti, jednosytných fenolů, celkového organického uhlíku, snadno uvolnitelných kyanidů, fluoridů
Dlouhý název: Charakterizace odpadů - Analýza eluátů - Stanovení amoniakálního dusíku, adsorbovaných organicky vázaných halogenů (AOX), konduktivity, rtuti, jednosytných fenolů, celkového organického uhlíku, snadno uvolnitelných kyanidů, fluoridů
Krátký název: Norma
Třídící znak: 838014
Platnost: Norma není platná
Vydání: 01/2002
Účinnost: 02/2002 - 12/2003
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 13370   (838012)
Detail

ČSN EN 13657   (838015) Charakterizace odpadů - Rozklad k následnému stanovení prvků rozpustných v lučavce královské Norma Kat. číslo: 67130

 Charakterizace odpadů - Rozklad k následnému stanovení prvků rozpustných v lučavce královské
Dlouhý název: Charakterizace odpadů - Rozklad k následnému stanovení prvků rozpustných v lučavce královské
Krátký název: Norma
Třídící znak: 838015
Platnost: Norma je platná
Vydání: 06/2003
Účinnost: 07/2003 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
315,00 
346,50  s DPH

ČSN EN 14346   (838016) Charakterizace odpadů - Výpočet sušiny stanovením podílu sušiny nebo obsahu vody Norma Kat. číslo: 78942

 Charakterizace odpadů - Výpočet sušiny stanovením podílu sušiny nebo obsahu vody
Dlouhý název: Charakterizace odpadů - Výpočet sušiny stanovením podílu sušiny nebo obsahu vody
Krátký název: Norma
Třídící znak: 838016
Platnost: Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
Vydání: 07/2007
Účinnost: 08/2007 - 08/2018
Jazyk: Norma je v češtině.

ČSN P CEN/TS 16023   (838017) Charakterizace odpadů - Stanovení spalného tepla a výpočet výhřevnosti Norma Kat. číslo: 95234

 Charakterizace odpadů - Stanovení spalného tepla a výpočet výhřevnosti
Dlouhý název: Charakterizace odpadů - Stanovení spalného tepla a výpočet výhřevnosti
Krátký název: Norma
Třídící znak: 838017
Platnost: Norma je platná
Vydání: 05/2014
Účinnost: 06/2014 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
315,00 
346,50  s DPH

ČSN P CEN/TS 15364   (838018) Charakterizace odpadů - Zkoušky vyluhovatelnosti - Zkouška kyselinové a zásadové neutralizační kapacity Norma Kat. číslo: 97482

 Charakterizace odpadů - Zkoušky vyluhovatelnosti - Zkouška kyselinové a zásadové neutralizační kapacity
Dlouhý název: Charakterizace odpadů - Zkoušky vyluhovatelnosti - Zkouška kyselinové a zásadové neutralizační kapacity
Krátký název: Norma
Třídící znak: 838018
Platnost: Norma je platná
Vydání: 08/2015
Účinnost: 09/2015 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
315,00 
346,50  s DPH

ČSN P CEN/TS 16675   (838019) Charakterizace odpadů - Ověření monolitického stavu odpadu Norma Kat. číslo: 97456

 Charakterizace odpadů - Ověření monolitického stavu odpadu
Dlouhý název: Charakterizace odpadů - Ověření monolitického stavu odpadu
Krátký název: Norma
Třídící znak: 838019
Platnost: Norma není platná
Vydání: 08/2015
Účinnost: 09/2015 - 03/2019
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN P CEN/TS 16675   (838019)
Detail

ČSN P CEN/TS 16675   (838019) Charakterizace odpadů - Zkušební metody pro stanovení monolitického stavu odpadu a ukládání na skládky Norma Kat. číslo: 506391

 Charakterizace odpadů - Zkušební metody pro stanovení monolitického stavu odpadu a ukládání na skládky
Dlouhý název: Charakterizace odpadů - Zkušební metody pro stanovení monolitického stavu odpadu a ukládání na skládky
Krátký název: Norma
Třídící znak: 838019
Platnost: Norma je platná
Vydání: 03/2019
Účinnost: 04/2019 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
211,00 
232,10  s DPH

ČSN EN 16377   (838020) Charakterizace odpadů - Stanovení bromovaných zpomalovačů hoření (BFR) v pevných odpadech Norma Kat. číslo: 95050

 Charakterizace odpadů - Stanovení bromovaných zpomalovačů hoření (BFR) v pevných odpadech
Dlouhý název: Charakterizace odpadů - Stanovení bromovaných zpomalovačů hoření (BFR) v pevných odpadech
Krátký název: Norma
Třídící znak: 838020
Platnost: Norma je platná
Vydání: 04/2014
Účinnost: 05/2014 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
315,00 
346,50  s DPH

ČSN EN 13137   (838021) Charakterizace odpadů - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) v odpadech, kalech a sedimentech Norma Kat. číslo: 64217

 Charakterizace odpadů - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) v odpadech, kalech a sedimentech
Dlouhý název: Charakterizace odpadů - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) v odpadech, kalech a sedimentech
Krátký název: Norma
Třídící znak: 838021
Platnost: Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
Vydání: 04/2002
Účinnost: 05/2002 - 03/2018
Jazyk: Norma je v češtině.