ČSN P CEN/TS 16023   (838017) Charakterizace odpadů - Stanovení spalného tepla a výpočet výhřevnosti

  • Norma: ČSN P CEN/TS 16023   (838017)
  • Název: Charakterizace odpadů - Stanovení spalného tepla a výpočet výhřevnosti
  • Kategorie: 8380 - Názvosloví odpadů
  • Katalogový kód:95234
  • Třídící znak:838017
  • Platnost:Norma je platná
  • Vydání:05/2014
  • Účinnost:06/2014 - doposud
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Koupit celou normu Vysvětlení k objednávce kompletní normy Objednat kompletní normu znamená objednat základní normu a všechny její dodatky (změny a opravy). Cena je součtem jednotlivých položek.
320,00 
320,00  s DPH

ČSN P CEN/TS 16023   (838017) Charakterizace odpadů - Stanovení spalného tepla a výpočet výhřevnosti základní norma Kat. číslo: 95234

 Charakterizace odpadů - Stanovení spalného tepla a výpočet výhřevnosti
Dlouhý název: Charakterizace odpadů - Stanovení spalného tepla a výpočet výhřevnosti
Krátký název: základní norma
Třídící znak: 838017
Platnost: Norma je platná
Vydání: 05/2014
Účinnost: 06/2014 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
315,00 
315,00  s DPH
Položky normy

ČSN P CEN/TS 16023   (838017) - oprava 1 01.24 oprava 1 01.24 Kat. číslo: 518622

Krátký název: oprava 1 01.24
Platnost: Norma je platná
Vydání: neznámé
Účinnost: / - /
5,00 
5,00  s DPH
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.