8355 - Měření imisí

Seznam norem ČSN obsahuje informace o platnosti, o vydaných změnách a opravách norem ČSN. Seznam též obsahuje odkazy na náhrady již zrušených norem a náhledy obsahu, které byly poskytnuty vydavatelem ke zveřejnění.

Vyhledat normu ČSN lze prokliknutím na daný obor a podobor nebo zadáním čísla normy ČSN nebo slov očekávaných v názvu normy do vyhledávacího políčka v horním panelu.

loading

ČSN 83 5510   (835510) Ochrana ovzduší. Metody stanovení imisí znečišťujících látek. Všeobecné požadavky Norma Kat. číslo: 31829

 Ochrana ovzduší. Metody stanovení imisí znečišťujících látek. Všeobecné požadavky
Dlouhý název: Ochrana ovzduší. Metody stanovení imisí znečišťujících látek. Všeobecné požadavky
Krátký název: Norma
Třídící znak: 835510
Platnost: Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
Vydání: neznámé
Účinnost: 07/1984 - 06/2004
Jazyk: Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).

ČSN 83 5511   (835511) Ochrana ovzduší. Odběr vzorku při měření imisí. Všeobecné požadavky Norma Kat. číslo: 31830

 Ochrana ovzduší. Odběr vzorku při měření imisí. Všeobecné požadavky
Dlouhý název: Ochrana ovzduší. Odběr vzorku při měření imisí. Všeobecné požadavky
Krátký název: Norma
Třídící znak: 835511
Platnost: Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
Vydání: neznámé
Účinnost: 01/1983 - 10/2011
Jazyk: Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).

ČSN EN 17359   (835519) Stacionární zdroje emisí - Bioaerosoly a biologické látky - Odběr vzorků bioaerosolů a separace v kapalinách - Metoda měření impaktorem Norma Kat. číslo: 511561

 Stacionární zdroje emisí - Bioaerosoly a biologické látky - Odběr vzorků bioaerosolů a separace v kapalinách - Metoda měření impaktorem
Dlouhý název: Stacionární zdroje emisí - Bioaerosoly a biologické látky - Odběr vzorků bioaerosolů a separace v kapalinách - Metoda měření impaktorem
Krátký název: Norma
Třídící znak: 835519
Platnost: Norma je platná
Vydání: 03/2021
Účinnost: 04/2021 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
525,00 
525,00  s DPH

ČSN P CEN/TS 16115-1   (835520) Kvalita venkovního ovzduší - Měření bioaerosolů - Část 1: Stanovení plísní pomocí vzorkovacích systémů s filtry a analýzou po jejich kultivaci Norma Kat. číslo: 88785

 Kvalita venkovního ovzduší - Měření bioaerosolů - Část 1: Stanovení plísní pomocí vzorkovacích systémů s filtry a analýzou po jejich kultivaci
Dlouhý název: Kvalita venkovního ovzduší - Měření bioaerosolů - Část 1: Stanovení plísní pomocí vzorkovacích systémů s filtry a analýzou po jejich kultivaci
Krátký název: Norma
Třídící znak: 835520
Platnost: Norma je platná
Vydání: 10/2011
Účinnost: 11/2011 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
405,00 
405,00  s DPH

ČSN P CEN/TS 16115-2   (835520) Kvalita venkovního ovzduší - Měření bioaerosolů - Část 2: Plánování a hodnocení měření založených na sledování pylové stopy Norma Kat. číslo: 502091

 Kvalita venkovního ovzduší - Měření bioaerosolů - Část 2: Plánování a hodnocení měření založených na sledování pylové stopy
Dlouhý název: Kvalita venkovního ovzduší - Měření bioaerosolů - Část 2: Plánování a hodnocení měření založených na sledování pylové stopy
Krátký název: Norma
Třídící znak: 835520
Platnost: Norma je platná
Vydání: 06/2017
Účinnost: 07/2017 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
405,00 
405,00  s DPH

ČSN EN 16414   (835521) Kvalita ovzduší - Biomonitoring využívající mechy - Akumulace látek znečišťujících ovzduší v mechu sbíraném in situ: Odběr a úprava vzorků Norma Kat. číslo: 95454

 Kvalita ovzduší - Biomonitoring využívající mechy - Akumulace látek znečišťujících ovzduší v mechu sbíraném in situ: Odběr a úprava vzorků
Dlouhý název: Kvalita ovzduší - Biomonitoring využívající mechy - Akumulace látek znečišťujících ovzduší v mechu sbíraném in situ: Odběr a úprava vzorků
Krátký název: Norma
Třídící znak: 835521
Platnost: Norma je platná
Vydání: 08/2014
Účinnost: 09/2014 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
315,00 
315,00  s DPH

ČSN EN 16413   (835522) Kvalita ovzduší - Biomonitoring využívající lišejníky - Posouzení biodiverzity epifytických lišejníků Norma Kat. číslo: 95453

 Kvalita ovzduší - Biomonitoring využívající lišejníky - Posouzení biodiverzity epifytických lišejníků
Dlouhý název: Kvalita ovzduší - Biomonitoring využívající lišejníky - Posouzení biodiverzity epifytických lišejníků
Krátký název: Norma
Třídící znak: 835522
Platnost: Norma je platná
Vydání: 08/2014
Účinnost: 09/2014 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
325,00 
325,00  s DPH

ČSN EN ISO 14956   (835550) Kvalita ovzduší - Posouzení vhodnosti měřicí metody porovnáním s požadovanou nejistotou měření Norma Kat. číslo: 67037

 Kvalita ovzduší - Posouzení vhodnosti měřicí metody porovnáním s požadovanou nejistotou měření
Dlouhý název: Kvalita ovzduší - Posouzení vhodnosti měřicí metody porovnáním s požadovanou nejistotou měření
Krátký název: Norma
Třídící znak: 835550
Platnost: Norma je platná
Vydání: 05/2003
Účinnost: 06/2003 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
405,00 
405,00  s DPH

ČSN CEN/TS 14793   (835560) Stacionární zdroje emisí - Validační postup v laboratoři pro alternativní metodu oproti referenční metodě Norma Kat. číslo: 73677

 Stacionární zdroje emisí - Validační postup v laboratoři pro alternativní metodu oproti referenční metodě
Dlouhý název: Stacionární zdroje emisí - Validační postup v laboratoři pro alternativní metodu oproti referenční metodě
Krátký název: Norma
Třídící znak: 835560
Platnost: Norma není platná
Vydání: 01/2006
Účinnost: 02/2006 - 07/2017
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 14793   (835560)
Detail