7590 - Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod

Seznam norem ČSN obsahuje informace o platnosti, o vydaných změnách a opravách norem ČSN. Seznam též obsahuje odkazy na náhrady již zrušených norem a náhledy obsahu, které byly poskytnuty vydavatelem ke zveřejnění.

Vyhledat normu ČSN lze prokliknutím na daný obor a podobor nebo zadáním čísla normy ČSN nebo slov očekávaných v názvu normy do vyhledávacího políčka v horním panelu.

loading

ČSN ISO 24510   (759000) Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod - Směrnice pro posuzování a zlepšování služeb poskytovaných zákazníkům Norma Kat. číslo: 82927

 Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod - Směrnice pro posuzování a zlepšování služeb poskytovaných zákazníkům
Dlouhý název: Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod - Směrnice pro posuzování a zlepšování služeb poskytovaných zákazníkům
Krátký název: Norma
Třídící znak: 759000
Platnost: Norma je platná
Vydání: 03/2009
Účinnost: 04/2009 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
574,00 
574,00  s DPH

ČSN ISO 24511   (759001) Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod - Směrnice pro management subjektů poskytujících služby spojené s odváděním a zneškodňováním odpadních vod a pro posuzování těchto služeb Norma Kat. číslo: 82945

 Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod - Směrnice pro management subjektů poskytujících služby spojené s odváděním a zneškodňováním odpadních vod a pro posuzování těchto služeb
Dlouhý název: Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod - Směrnice pro management subjektů poskytujících služby spojené s odváděním a zneškodňováním odpadních vod a pro posuzování těchto služeb
Krátký název: Norma
Třídící znak: 759001
Platnost: Norma je platná
Vydání: 03/2009
Účinnost: 04/2009 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
525,00 
525,00  s DPH

ČSN ISO 24512   (759002) Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod - Směrnice pro management subjektů poskytujících služby spojené s dodávkou pitné vody a pro posuzování těchto služeb Norma Kat. číslo: 82944

 Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod - Směrnice pro management subjektů poskytujících služby spojené s dodávkou pitné vody a pro posuzování těchto služeb
Dlouhý název: Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod - Směrnice pro management subjektů poskytujících služby spojené s dodávkou pitné vody a pro posuzování těchto služeb
Krátký název: Norma
Třídící znak: 759002
Platnost: Norma je platná
Vydání: 03/2009
Účinnost: 04/2009 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
525,00 
525,00  s DPH

ČSN 75 9010   (759010) Vsakovací zařízení srážkových vod základní norma Kat. číslo: 89713

 Vsakovací zařízení srážkových vod
Dlouhý název: Vsakovací zařízení srážkových vod
Krátký název: základní norma
Třídící znak: 759010
Platnost: Norma je platná
Vydání: 02/2012
Účinnost: 03/2012 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.

Objednat kompletní normu

613,00 
613,00  s DPH
Vysvětlení k objednávce kompletní normy
Objednat kompletní normu znamená objednat základní normu a všechny její dodatky (změny a opravy). Cena je součtem jednotlivých položek.

ČSN 75 9010   (759010) Vsakovací zařízení srážkových vod základní norma

Kat. číslo: 89713
405,00 
405,00  s DPH
Položky normy

ČSN 75 9010   (759010) - oprava 1 04.13 oprava 1 04.13

Kat. číslo: 92660
5,00 
5,00  s DPH

ČSN 75 9010   (759010) - změna Z1 08.17 změna Z1 08.17

Kat. číslo: 502760
198,00 
198,00  s DPH

ČSN 75 9010   (759010) - oprava 2 11.17 oprava 2 11.17

Kat. číslo: 503583
5,00 
5,00  s DPH

ČSN ISO 20468-1   (759020) Směrnice pro hodnocení účinnosti technologií čištění pro systémy k opětovnému využití vody - Část 1: Obecně Norma Kat. číslo: 510648

 Směrnice pro hodnocení účinnosti technologií čištění pro systémy k opětovnému využití vody - Část 1: Obecně
Dlouhý název: Směrnice pro hodnocení účinnosti technologií čištění pro systémy k opětovnému využití vody - Část 1: Obecně
Krátký název: Norma
Třídící znak: 759020
Platnost: Norma je platná
Vydání: 09/2020
Účinnost: 10/2020 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
315,00 
315,00  s DPH

ČSN ISO 20761   (759021) Opětovné využití vody v městských oblastech - Směrnice pro hodnocení bezpečnosti opětovného využití vody - Hodnocené ukazatele a metody Norma Kat. číslo: 510001

 Opětovné využití vody v městských oblastech - Směrnice pro hodnocení bezpečnosti opětovného využití vody - Hodnocené ukazatele a metody
Dlouhý název: Opětovné využití vody v městských oblastech - Směrnice pro hodnocení bezpečnosti opětovného využití vody - Hodnocené ukazatele a metody
Krátký název: Norma
Třídící znak: 759021
Platnost: Norma je platná
Vydání: 04/2020
Účinnost: 05/2020 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
315,00 
315,00  s DPH

ČSN ISO 20426   (759022) Směrnice pro posuzování a management zdravotních rizik pro opětovné využití vody k nepitným účelům Norma Kat. číslo: 510644

 Směrnice pro posuzování a management zdravotních rizik pro opětovné využití vody k nepitným účelům
Dlouhý název: Směrnice pro posuzování a management zdravotních rizik pro opětovné využití vody k nepitným účelům
Krátký název: Norma
Třídící znak: 759022
Platnost: Norma je platná
Vydání: 09/2020
Účinnost: 10/2020 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
315,00 
315,00  s DPH

ČSN ISO 16075-1   (759023) Směrnice pro využití čištěných odpadních vod pro projekty závlah - Část 1: Základ projektu opětovného využití pro závlahy Norma Kat. číslo: 513643

 Směrnice pro využití čištěných odpadních vod pro projekty závlah - Část 1: Základ projektu opětovného využití pro závlahy
Dlouhý název: Směrnice pro využití čištěných odpadních vod pro projekty závlah - Část 1: Základ projektu opětovného využití pro závlahy
Krátký název: Norma
Třídící znak: 759023
Platnost: Norma je platná
Vydání: 12/2021
Účinnost: 01/2022 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
325,00 
325,00  s DPH

ČSN ISO 16075-2   (759023) Směrnice pro využití čištěných odpadních vod pro projekty závlah - Část 2: Vývoj projektu Norma Kat. číslo: 512842

 Směrnice pro využití čištěných odpadních vod pro projekty závlah - Část 2: Vývoj projektu
Dlouhý název: Směrnice pro využití čištěných odpadních vod pro projekty závlah - Část 2: Vývoj projektu
Krátký název: Norma
Třídící znak: 759023
Platnost: Norma je platná
Vydání: 08/2021
Účinnost: 09/2021 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
315,00 
315,00  s DPH