3334 - Odběr elektrické energie

Seznam norem ČSN obsahuje informace o platnosti, o vydaných změnách a opravách norem ČSN. Seznam též obsahuje odkazy na náhrady již zrušených norem a náhledy obsahu, které byly poskytnuty vydavatelem ke zveřejnění.

Vyhledat normu ČSN lze prokliknutím na daný obor a podobor nebo zadáním čísla normy ČSN nebo slov očekávaných v názvu normy do vyhledávacího políčka v horním panelu.

loading

ČSN 33 3430   (333430) Elektrotechnické předpisy. Požadavky na elektrická zařízení z hlediska vlivu na elektrizační soustavu Norma Kat. číslo: 23384

 Elektrotechnické předpisy. Požadavky na elektrická zařízení z hlediska vlivu na elektrizační soustavu
Dlouhý název: Elektrotechnické předpisy. Požadavky na elektrická zařízení z hlediska vlivu na elektrizační soustavu
Krátký název: Norma
Třídící znak: 333430
Platnost: Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
Vydání: neznámé
Účinnost: 03/1985 - 04/1996
Jazyk: Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).

ČSN IEC 1000-1-1   (333431) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 1: Všeobecně. Díl 1: Použití a interpretace základních definic a termínů Norma Kat. číslo: 17817

 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 1: Všeobecně. Díl 1: Použití a interpretace základních definic a termínů
Dlouhý název: Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 1: Všeobecně. Díl 1: Použití a interpretace základních definic a termínů
Krátký název: Norma
Třídící znak: 333431
Platnost: Norma je platná
Vydání: 10/1995
Účinnost: 11/1995 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
315,00 
346,50  s DPH

ČSN IEC 61000-1-2   (333431) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 1-2: Všeobecně - Metodika pro dosažení funkční bezpečnosti elektrického a elektronického zařízení s ohledem na elektromagnetické jevy Norma Kat. číslo: 65294

 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 1-2: Všeobecně - Metodika pro dosažení funkční bezpečnosti elektrického a elektronického zařízení s ohledem na elektromagnetické jevy
Dlouhý název: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 1-2: Všeobecně - Metodika pro dosažení funkční bezpečnosti elektrického a elektronického zařízení s ohledem na elektromagnetické jevy
Krátký název: Norma
Třídící znak: 333431
Platnost: Norma není platná
Vydání: 11/2002
Účinnost: 12/2002 - 07/2017
Jazyk: Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 61000-1-2   (333432)
Detail

ČSN IEC 1000-2-1   (333431) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Díl 1: Popis prostředí - elektromagnetické prostředí pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích základní norma Kat. číslo: 28826

 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Díl 1: Popis prostředí - elektromagnetické prostředí pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích
Dlouhý název: Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Díl 1: Popis prostředí - elektromagnetické prostředí pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích
Krátký název: základní norma
Třídící znak: 333431
Platnost: Norma je platná
Vydání: 10/1993
Účinnost: 11/1993 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.

Objednat kompletní normu

216,00 
237,60  s DPH
Vysvětlení k objednávce kompletní normy
Objednat kompletní normu znamená objednat základní normu a všechny její dodatky (změny a opravy). Cena je součtem jednotlivých položek.

ČSN IEC 1000-2-1   (333431) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Díl 1: Popis prostředí - elektromagnetické prostředí pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích základní norma

Kat. číslo: 28826
211,00 
232,10  s DPH
Položky normy

ČSN IEC 1000-2-1   (333431) - oprava 1 06.00 oprava 1 06.00

Kat. číslo: 59112
5,00 
5,50  s DPH

ČSN IEC 1000-2-2   (333431) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Oddíl 2: Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích nízkého napětí základní norma Kat. číslo: 18451

 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Oddíl 2: Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích nízkého napětí
Dlouhý název: Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Oddíl 2: Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích nízkého napětí
Krátký název: základní norma
Třídící znak: 333431
Platnost: Norma není platná
Vydání: 01/1996
Účinnost: 02/1996 - 04/2005
Jazyk: Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 61000-2-2   (333432)
Detail

ČSN IEC 1000-2-3   (333431) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Oddíl 3: Popis prostředí vyzařovaných jevů a jevů šířených vedením nevztahujících se k síťovému kmitočtu Norma Kat. číslo: 17711

 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Oddíl 3: Popis prostředí vyzařovaných jevů a jevů šířených vedením nevztahujících se k síťovému kmitočtu
Dlouhý název: Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Oddíl 3: Popis prostředí vyzařovaných jevů a jevů šířených vedením nevztahujících se k síťovému kmitočtu
Krátký název: Norma
Třídící znak: 333431
Platnost: Norma je platná
Vydání: 10/1995
Účinnost: 11/1995 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
525,00 
577,50  s DPH

ČSN IEC 1000-2-6   (333431) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2: Prostředí - Oddíl 6: Určování úrovní emise nízkofrekvenčních rušení šířených vedením v síťovém napájení průmyslových závodů Norma Kat. číslo: 60101

 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2: Prostředí - Oddíl 6: Určování úrovní emise nízkofrekvenčních rušení šířených vedením v síťovém napájení průmyslových závodů
Dlouhý název: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2: Prostředí - Oddíl 6: Určování úrovní emise nízkofrekvenčních rušení šířených vedením v síťovém napájení průmyslových závodů
Krátký název: Norma
Třídící znak: 333431
Platnost: Norma je platná
Vydání: 03/2001
Účinnost: 04/2001 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
525,00 
577,50  s DPH

ČSN 33 3431-2-8   (333431) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-8: Prostředí - Krátkodobé poklesy a krátká přerušení napětí ve veřejných napájecích sítích s výsledky statistického měření Norma Kat. číslo: 74053

 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-8: Prostředí - Krátkodobé poklesy a krátká přerušení napětí ve veřejných napájecích sítích s výsledky statistického měření
Dlouhý název: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-8: Prostředí - Krátkodobé poklesy a krátká přerušení napětí ve veřejných napájecích sítích s výsledky statistického měření
Krátký název: Norma
Třídící znak: 333431
Platnost: Norma je platná
Vydání: 10/2005
Účinnost: 11/2005 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
808,00 
888,80  s DPH

ČSN IEC 61000-3-4   (333431) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-4: Meze - Omezování emise harmonických proudů v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým proudem větším než 16 A Norma Kat. číslo: 64326

 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-4: Meze - Omezování emise harmonických proudů v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým proudem větším než 16 A
Dlouhý název: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-4: Meze - Omezování emise harmonických proudů v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým proudem větším než 16 A
Krátký název: Norma
Třídící znak: 333431
Platnost: Norma je platná
Vydání: 04/2002
Účinnost: 05/2002 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
211,00 
232,10  s DPH