ČSN P ISO/TS 15530-3   (014101) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Souřadnicové měřicí stroje (CMM): Metody určování nejistoty měření - Část 3: Použití kalibrovaných součástí nebo etalonů

  • Norma: ČSN P ISO/TS 15530-3   (014101)
  • Název: Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Souřadnicové měřicí stroje (CMM): Metody určování nejistoty měření - Část 3: Použití kalibrovaných součástí nebo etalonů
  • Kategorie: 0141 - Nejistoty měření
  • Katalogový kód:72940
  • Třídící znak:014101
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:09/2005
  • Účinnost:10/2005 - 06/2012
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 15530-3   (014101)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.