ČSN P ISO/TS 14253-3   (014100) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Zkoušení součástí a měřidel měřením - Část 3: Směrnice k dosažení souhlasu při určování nejistot měření

  • Norma: ČSN P ISO/TS 14253-3   (014100)
  • Název: Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Zkoušení součástí a měřidel měřením - Část 3: Směrnice k dosažení souhlasu při určování nejistot měření
  • Kategorie: 0141 - Nejistoty měření
  • Katalogový kód:72939
  • Třídící znak:014100
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:09/2005
  • Účinnost:10/2005 - 12/2011
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 14253-3   (014100)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.