ČSN P ISO/IEC TS 17021-3   (015257) Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 3: Požadavky na odbornou způsobilost pro auditování a certifikaci systémů managementu kvality

  • Norma: ČSN P ISO/IEC TS 17021-3   (015257)
  • Název: Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 3: Požadavky na odbornou způsobilost pro auditování a certifikaci systémů managementu kvality
  • Kategorie: 0152 - Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace
  • Katalogový kód:95388
  • Třídící znak:015257
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:10/2014
  • Účinnost:11/2014 - 12/2017
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO/IEC 17021-3   (015257)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.