ČSN P ISO 6707-1   (730000) Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny

  • Třídící znak:730000
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:10/2015
  • Účinnost:11/2015 - 05/2018
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN P ISO 6707-1   (730000)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.