ČSN P ENV ISO 13530   (757010) Jakost vod - Pokyny pro řízení jakosti rozboru vod

  • Třídící znak:757010
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:05/2000
  • Účinnost:06/2000 - 02/2010
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN P ISO/TS 13530   (757010)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.