ČSN P ENV 206   (732403) Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení

  • Třídící znak:732403
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:10/1992
  • Účinnost:11/1992 - 09/2001
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 206-1   (732403)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.