ČSN P ENV 1997-3   (731000) Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 3: Navrhování na základě terénních zkoušek

  • Norma: ČSN P ENV 1997-3   (731000)
  • Název: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 3: Navrhování na základě terénních zkoušek
  • Kategorie: 7310 - Zakládání staveb, navrhování
  • Katalogový kód:60086
  • Třídící znak:731000
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:11/2000
  • Účinnost:12/2000 - 11/2008
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.