ČSN P ENV 1997-1   (731000) Navrhování geotechnických konstrukcí. Část 1: Obecná pravidla

  • Třídící znak:731000
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:08/1996
  • Účinnost:09/1996 - 11/2008
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.