ČSN P ENV 14237   (804110) Textilie ve zdravotnictví

  • Třídící znak:804110
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:05/2003
  • Účinnost:06/2003 - 02/2017
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN P CEN/TS 14237   (804110)