ČSN P ENV 13670-1   (732400) Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení

  • Třídící znak:732400
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:07/2001
  • Účinnost:08/2001 - 06/2010
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 13670   (732400)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.