ČSN P CEN/TS 17553   (806099) Textilie a textilní výrobky - Obličejové roušky pro veřejnost - Minimální požadavky, metody zkoušení a používání

  • Třídící znak:806099
  • Platnost:Norma je platná
  • Vydání:05/2023
  • Účinnost:06/2023 - doposud
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.

ČSN P CEN/TS 17553   (806099) Textilie a textilní výrobky - Obličejové roušky pro veřejnost - Minimální požadavky, metody zkoušení a používání Norma Kat. číslo: 516704

 Textilie a textilní výrobky - Obličejové roušky pro veřejnost - Minimální požadavky, metody zkoušení a používání
Dlouhý název: Textilie a textilní výrobky - Obličejové roušky pro veřejnost - Minimální požadavky, metody zkoušení a používání
Krátký název: Norma
Třídící znak: 806099
Platnost: Norma je platná
Vydání: 05/2023
Účinnost: 06/2023 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
525,00 
525,00  s DPH
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.