ČSN P CEN/TS 16640   (659805) Produkty z biomasy - Stanovení obsahu uhlíku pocházejícího z biomasy pomocí radiouhlíkové metody

  • Norma: ČSN P CEN/TS 16640   (659805)
  • Název: Produkty z biomasy - Stanovení obsahu uhlíku pocházejícího z biomasy pomocí radiouhlíkové metody
  • Kategorie: 6598 - Výrobky z biologického materiálu
  • Katalogový kód:96214
  • Třídící znak:659805
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:01/2015
  • Účinnost:02/2015 - 09/2017
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 16640   (659805)