ČSN P 79 5600   (795600) Obuv - Požadavky a zkušební metody

  • Norma: ČSN P 79 5600   (795600)
  • Název: Obuv - Požadavky a zkušební metody
  • Kategorie: 7956 - Obuv
  • Katalogový kód:60735
  • Třídící znak:795600
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:01/2001
  • Účinnost:02/2001 - 01/2005
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN 79 5600   (795600)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.