ČSN OHSAS 18002   (010802) Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Směrnice pro implementaci OHSAS 18001:2007

  • Třídící znak:010802
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:07/2009
  • Účinnost:08/2009 - 10/2018
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN ISO 45001   (010801)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.