ČSN ISO/IEC 2382-16   (369001) Informační technologie - Slovník - Část 16: Teorie informace

  • Třídící znak:369001
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:09/1998
  • Účinnost:10/1998 - 10/2015
  • Jazyk:Norma je v češtině.