ČSN ISO/IEC 2382-15   (369001) Informační technologie - Slovník - Část 15: Programovací jazyky

  • Třídící znak:369001
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:02/2001
  • Účinnost:03/2001 - 10/2015
  • Jazyk:Norma je v češtině.