ČSN ISO/IEC 2382-13   (369001) Informační technologie - Slovník - Část 13: Počítačová grafika

  • Třídící znak:369001
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:07/1998
  • Účinnost:08/1998 - 10/2015
  • Jazyk:Norma je v češtině.