ČSN ISO/IEC 11714-1   (013790) Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 1: Základní pravidla

  • Třídící znak:013790
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:11/1998
  • Účinnost:12/1998 - 01/2001
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 81714-1   (013790)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.