ČSN ISO 9864   (806129) Geotextilie. Stanovení plošné hmotnosti

  • Třídící znak:806129
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:05/1995
  • Účinnost:06/1995 - 04/2006
  • Jazyk:Norma je v češtině.