ČSN ISO 959-2   (580517) Pepř (Piper nigrum linnaeus) celý nebo mletý. Specifikace. Část 2: Pepř bílý

  • Norma: ČSN ISO 959-2   (580517)
  • Název: Pepř (Piper nigrum linnaeus) celý nebo mletý. Specifikace. Část 2: Pepř bílý
  • Kategorie: 5805 - Koření
  • Katalogový kód:20743
  • Třídící znak:580517
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:01/1997
  • Účinnost:02/1997 - 05/2012
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.