ČSN ISO 8466-2   (757031) Jakost vod - Kalibrace a hodnocení analytických metod a odhad jejich charakteristik - Část 2: Kalibrační strategie v případě nelineárních kalibračních funkcí druhého stupně

  • Norma: ČSN ISO 8466-2   (757031)
  • Název: Jakost vod - Kalibrace a hodnocení analytických metod a odhad jejich charakteristik - Část 2: Kalibrační strategie v případě nelineárních kalibračních funkcí druhého stupně
  • Kategorie: 7570 - Jakost vod. Odběr vzorků
  • Katalogový kód:66170
  • Třídící znak:757031
  • Platnost:Norma je platná
  • Vydání:01/2003
  • Účinnost:02/2003 - doposud
  • Jazyk:Norma je v češtině.

ČSN ISO 8466-2   (757031) Jakost vod - Kalibrace a hodnocení analytických metod a odhad jejich charakteristik - Část 2: Kalibrační strategie v případě nelineárních kalibračních funkcí druhého stupně Norma Kat. číslo: 66170

 Jakost vod - Kalibrace a hodnocení analytických metod a odhad jejich charakteristik - Část 2: Kalibrační strategie v případě nelineárních kalibračních funkcí druhého stupně
Dlouhý název: Jakost vod - Kalibrace a hodnocení analytických metod a odhad jejich charakteristik - Část 2: Kalibrační strategie v případě nelineárních kalibračních funkcí druhého stupně
Krátký název: Norma
Třídící znak: 757031
Platnost: Norma je platná
Vydání: 01/2003
Účinnost: 02/2003 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
211,00 
232,10  s DPH
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.