ČSN ISO 8466-1   (757031) Jakost vod. Kalibrace a hodnocení analytických metod a určení jejich charakteristik. Část 1: Statistické hodnocení lineární kalibrační funkce

  • Norma: ČSN ISO 8466-1   (757031)
  • Název: Jakost vod. Kalibrace a hodnocení analytických metod a určení jejich charakteristik. Část 1: Statistické hodnocení lineární kalibrační funkce
  • Kategorie: 7570 - Jakost vod. Odběr vzorků
  • Katalogový kód:15995
  • Třídící znak:757031
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:03/1994
  • Účinnost:04/1994 - 05/2023
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN ISO 8466-1   (757031)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.