ČSN ISO 8421-8   (389000) Požární ochrana. Slovník. Část 8: Termíny specifické pro hašení požáru, záchranné práce a pro zacházení s nebezpečnými látkami

  • Třídící znak:389000
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:07/1996
  • Účinnost:08/1996 - 01/2018
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.