ČSN ISO 8322-4   (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 4: Teodolity

  • Norma: ČSN ISO 8322-4   (730212)
  • Název: Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 4: Teodolity
  • Kategorie: 7302 - Geometrická přesnost staveb
  • Katalogový kód:16270
  • Třídící znak:730212
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:06/1994
  • Účinnost:07/1994 - 12/2005
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN ISO 17123-3   (730220)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.