ČSN ISO 8322-10   (730212) Pozemní stavby - Měřicí přístroje - Určování přesnosti během používání - Část 10: Rozdíl mezi odraznými terči a hranoly pro měření vzdáleností do 150 m

  • Norma: ČSN ISO 8322-10   (730212)
  • Název: Pozemní stavby - Měřicí přístroje - Určování přesnosti během používání - Část 10: Rozdíl mezi odraznými terči a hranoly pro měření vzdáleností do 150 m
  • Kategorie: 7302 - Geometrická přesnost staveb
  • Katalogový kód:52051
  • Třídící znak:730212
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:07/1998
  • Účinnost:08/1998 - 02/2020
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.