ČSN ISO 8216-0   (656501) Ropné výrobky. Paliva (třída F). Klasifikace. Část 0: Všeobecně

  • Třídící znak:656501
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:01/1993
  • Účinnost:02/1993 - 04/2003
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.