ČSN ISO 7770   (800888) Textilie - Metoda zkoušení pro hodnocení hladkosti povrchu švů plošných textilií po čištění

  • Třídící znak:800888
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:02/2007
  • Účinnost:03/2007 - 09/2010
  • Jazyk:Norma je v češtině.