ČSN ISO 7393-1   (757419) Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 1: Odměrná metoda s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem

  • Norma: ČSN ISO 7393-1   (757419)
  • Název: Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 1: Odměrná metoda s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem
  • Kategorie: 7574 - Jakost vod. Chemický rozbor vod
  • Katalogový kód:16988
  • Třídící znak:757419
  • Platnost:Norma je platná
  • Vydání:02/1995
  • Účinnost:03/1995 - doposud
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Koupit celou normu Vysvětlení k objednávce kompletní normy Objednat kompletní normu znamená objednat základní normu a všechny její dodatky (změny a opravy). Cena je součtem jednotlivých položek.
234,00 
234,00  s DPH

ČSN ISO 7393-1   (757419) Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 1: Odměrná metoda s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem základní norma Kat. číslo: 16988

 Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 1: Odměrná metoda s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem
Dlouhý název: Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 1: Odměrná metoda s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem
Krátký název: základní norma
Třídící znak: 757419
Platnost: Norma je platná
Vydání: 02/1995
Účinnost: 03/1995 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
198,00 
198,00  s DPH
Položky normy

ČSN ISO 7393-1   (757419) - změna Z1 07.00 změna Z1 07.00 Kat. číslo: 59534

Krátký název: změna Z1 07.00
Platnost: Norma je platná
Vydání: neznámé
Účinnost: / - /
36,00 
36,00  s DPH
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.