ČSN ISO 6184-1   (389600) Systémy ochrany proti výbuchu. Část 1: Určování ukazatelů výbuchu hořlavých prachů ve vzduchu

  • Norma: ČSN ISO 6184-1   (389600)
  • Název: Systémy ochrany proti výbuchu. Část 1: Určování ukazatelů výbuchu hořlavých prachů ve vzduchu
  • Kategorie: 3896 - Prevence a ochrana proti výbuchu
  • Katalogový kód:28862
  • Třídící znak:389600
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:11/1993
  • Účinnost:12/1993 - 08/2010
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.