ČSN ISO 5459   (014402) Technické výkresy. Geometrické tolerování - základny a soustavy základen pro geometrické tolerance

  • Třídící znak:014402
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:10/1994
  • Účinnost:11/1994 - 04/2012
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 5459   (014402)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.